SELAMAT HARI KELULUSAN

Selamat hari kelulusan teruntuk anak-anak ku yang kami cintai dan kami banggakan

Selamat kepada yang telah diterima di SMP Negeri 18 Bandung